You are here: Foswiki>Main Web>YazilacakMakaleler (revision 3)EditAttach
Makale Fikirleri

Electron:

1. Electron kaynakları ile ilgili makale, Tungsten Wth, lab6 ve dispanseri karşılaştırmalıyız.

2. Electron beam welding, nasıl yapılıyor, dose, penetration depth

3. Race track microtron, sub milimeter undulator xfel tasarim makalesi

Proton:

4. 800 MHzli tasarım makalesi: tutatis ve oteki ile hata hesabı. Bu makaleyi okuyanlar niyetimizi anlayacaklar.

5. Bu proton makinası için iyon kaynağı ve lebt.

6. Bu makine için rfq800 için rf iletim hattı, dolaştırıcı, pillbox cavity converter directional couplar. Ek olarak iyon kaynağı kısmının da rf circlatorı transmisyon line’ı. 100watt power supply denemeleri ekle.

7. Bu tasarımın demirci ile verifikasyonu.

8. RF power supply, frekans senkronizasyonu

9. rfq800 birleştirme ve electromagnetic tuning , low power rf testler

10. Permanent magnet ion source

11. WR340 circulator ve bilesenleri

Yazarlar
  • Hakan Çetinkaya - 1,2,4,5,6,7,8,9
  • Erkcan Özcan - 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  • Gökhan Ünel - 1,2,3,4,5,6,7,8,9

- 27 May 2019

Ilk entry girisi: Sevim (tesekkurler).
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r3 - 28 May 2019, HakanCetinkaya
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback