Makale Fikirleri

Electron:

1. Electron kaynakları ile ilgili makale, W, Wth, LaB6 ve dispanseri karşılaştırmalıyız.

2. Electron beam welding, nasıl yapılıyor, dose, penetration depth etc.

3. Race track microtron, sub milimeter undulator xfel tasarim makalesi

Proton:

4. 800 MHzli proton RFQ tasarım makalesi: tutatis ve oteki software ile hata hesabı. Bu makaleyi okuyanlar niyetimizi anlayacaklar.

5. Bu RFQ800 için iyon kaynağı ve lebt. + WR340 circulator ve bilesenleri

6. Bu RFQ800 için RF iletim hattı, dolaştırıcı, pillbox cavity, directional coupler, beadpull setup, loop antenna, 100watt power supply denemeler.

7. Bu tasarımın demirci ile verifikasyonu.

8. RF power supply, frekans senkronizasyonu

9. RFQ800 birleştirme ve electromagnetic tuning, low power rf testler

10. Permanent magnet ion source

Baskalari

11. Analiz, Bilgisayar ciftligi vs

12. DWC ADC ile okumak, cosmic ve PHT demet profili

Yazarlar

Gokhan kafasina geldigi sira ile yazdi, kendinizi ekleyin, bu makalede ben de yazar olmaliyim diyen de adindan sonra makale numarasini koysun.

 • Hakan Çetinkaya - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Erkcan Özcan - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Gökhan Ünel - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Gorkem Turemen - 1, 2, 4 ?
 • Umit Kaya - 1, 2, 4 ?
 • Aytul Adiguzel - 10, 11, 12
 • Oguz Koçer - 6
 • Alice Hamparsunoglu - 5
 • Duygu Tasdemir - 5
 • Fatih Yaman - 6
 • Aslihan Caglar - 6
 • Atacan Kilicgedik -
 • Aydin Ozbey -
 • Berare Gokturk - 11, 12
 • Emre Celebi - 4
 • Sevim Aciksoz - 10
 • Furkan Er - 6
 • Beren Ozek -

- 27 May 2019

Ilk entry girisi: Sevim (tesekkurler).
Topic revision: r6 - 20 Jun 2019, AytulA
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback