HPFBU serisi 2009'dan bu yana yaklaşık iki yılda bir gerçekleştirilen bir kış okulları serisi. Bunlardan 2014 yılında yapılan 3. okulun ders programı sayfası burada: HPFBU2014 indico

İlk başlangıç olarak aşağıdaki derslere yazıldıkları sırayla bakmanızı salık veriyoruz:
  1. Parçacık Fiziğine Giriş - 39. sayfaya kadar
  2. CalcHEP/CompHEP - tamamı
  3. Algıçlara ve algıç benzetimine giriş - tamamı
Özellikle comphep ödevini yapmanız ve bu program ile oynamanız epeyce bilgi kazandıracaktır. Eğer başka okullara bakmak isterseniz: HPFBU genel sayfası.

Programları kurduğumuz sanal bilgisayar da internet ortamında. Ayrıntıları buradan okuyabilirsiniz.

Eğer linux kullanırken rahat değilseniz basit bir giriş için şu dersin ilk 6-7 sayfası faydalı olabilir: HPFBU-2014-TDAQ.pdf

Eğer video ile görerek yapmak istiyorsanız, Gökhan'ın youtube kanalında bir çok video var. Bununla başlamanı öneririz: Ders 1

ngu & veo -- temmuz 2015
Topic revision: r1 - 17 Jul 2015, ErkcanOzcan
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback