karekok(5)'in degerini hesaplayan bir program yaziniz. Burada sqrt() fonksiyonunu kullanmayiniz. Adimlar:
  1. Fibonacci sayilarini ureten bir program yaziniz.
  2. Birbirini takip eden iki Fibonacci sayisinin birbirine orani, limit sonsuza giderken altin oran denilen sayiyi verir: (1+kok(5))/2. Bu bilgiyi kullanarak kok(5)'e yaklasik sonuclar bulunuz. Sonuclarinizin gercek kok(5)'e ne kadar yakin oldugunu test ediniz.
  3. Fibonacci sayilarini veren recursive bir fonksiyon yaziniz. 50. Fibonacci sayisini fonksiyonunuzu kullarak hesaplatiniz ve ekrana yazdiriniz. Programinizin ne kadar surede calistigini olcmek icin bir yol bulunuz ve calistirip olcunuz.
Not: Fibonacci sayilari nedir diye sormayiniz, bilmiyorsaniz, arastiriniz. Odev cok basit gorunuyor olabilir, olsa bile yapiniz, beklenmedik surprizlerle karsilasabilirsiniz.

-- ErkcanOzcan - 01 Jul 2015
Topic revision: r1 - 01 Jul 2015, ErkcanOzcan
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback