You are here: Foswiki>Main Web>ElogGuidelines (03 Feb 2018, SelimK)EditAttach
Elog kullanımı laboratuvarda yaptığımız bir çok işin başkaları tarafından takip edilebilmesi ve yapılan işlerin sonuçlarının daha sonra tekrarlanabilmesi veya kontrol edilebilmesi için kritik öneme sahip. Bu yüzden elog kullanımı ile ilgili birkaç öneriyi burada topladık.
  • Yazdıklarınızı sade bir dille ve adım adım yazın. Yazarken sizin bildiklerinizi ille herkesin bildiğini kabul etmeyin. Belli sonuçlara ulaşmanızda faydası olan kaynakları veya düşünce silsilesini not düşün.
  • Kısa süreli takma isimler, geçici işaretler kullanmayın. Kullanmak zorunda kalırsanız, onları kısaca da olsa sonradan takip edilebilecek şekilde açıklayın. Örneğin: "iki kabloyla çalıştık ve onlara mavi1 ve mavi2 adlarını taktık." cümlesinin ardına, "mavi1 daha kısa olan", "mavi1 fotograftaki şu kablo", "mavi1 CERN'de test ettiğimiz" gibi onu ayırt edecek kısacık bilgiler düşün.
  • Düzeneklerin fotograflarını çekip elog'a yükleyin. Fotograflarda düzeneğin tamamının net görülmesine özen gösterin. Elogda yazıya dökmeyi unuttuğunuz veya gereksiz gördüğünüz ayrıntılar aradan zaman geçtikten sonra fotograftan çıkarılabilir.
  • Kısa ve sık yazmak da, uzun ve daha seyrek yazmak da olabilir, kişisel tercih meselesidir. Yalnız kısa yazarken tekrara düşmemeye özen gösterin; sadece ufak ekler olacaksa eski yazılmış olana ek yapın veya düzenleyin. Uzun yazacak olursanız, adımların temiz bir şekilde takip edilebilmesi için kalın başlıklar veya ara çizgiler kullanın.
  • Elog yazmaya üşenmeyin, elog yazmak için çok beklemeyin. Hele ki bir işin bir çok tekrarını içeren bir araştırma söz konusu ise ve hiçbir şey yazmadan bekleyecek olursanız, ilk adımlardaki ayrıntıları unutabilirsiniz. Elog için bilgisayarınıza kısa kısa notlar düşün, sonra onları bir araya getirir, yüklersiniz. Bu kısa kısa not düşme işini yapılan iş ile aynı anda gerçekleştirin. Yorulup iki dakika nefes alayım veya ihtiyaç molası vereyim dediğiniz sırada veya veri alımı birkaç dakika sürüp boş kaldığınız anlarda not tutun.
İki örnek elog yazısı:
https://hudaverdi.phys.boun.edu.tr:8080/rfc/51
https://hudaverdi.phys.boun.edu.tr:8080/lab/39
Topic revision: r2 - 03 Feb 2018, SelimK
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback