Difference: DWC (1 vs. 2)

Revision 2
23 Apr 2016 - Main.ErkcanOzcan
Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<
Delay Wire Chamber - Gecikmeli Tel Odası
>
>
Delay Wire Chamber - Gecikmeli Tel Odası
 
Added:
>
>
TÜBİTAK 1005 desteği ile tasarımını, benzetimini ve üretimini gerçekleştirmekte olduğumuz gecikmeli tel odasının Nisan 2016 itibariyle durumu hakkında YEFIST 2016'da verdiğimiz şu sunuma göz atabilirsiniz: yefist16_ozcan.pdf

META FILEATTACHMENT attachment="yefist16_ozcan.pdf" attr="" comment="YEFIST 2016 çalıştayındaki GeTO sunumu" date="1461409436" name="yefist16_ozcan.pdf" path="yefist16_ozcan.pdf" size="2469840" user="ErkcanOzcan" version="1"
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback