Difference: YazilacakMakaleler (r5 vs. r4)

Makale Fikirleri

Electron:

1. Electron kaynaklar? ile ilgili makale, W, Wth, LaB6 ve dispanseri kar??la?t?rmal?y?z.

2. Electron beam welding, nas?l yap?l?yor, dose, penetration depth etc.

3. Race track microtron, sub milimeter undulator xfel tasarim makalesi

Proton:

4. 800 MHzli proton RFQ tasar?m makalesi: tutatis ve oteki software ile hata hesab?. Bu makaleyi okuyanlar niyetimizi anlayacaklar.

5. Bu RFQ800 için iyon kayna?? ve lebt. + WR340 circulator ve bilesenleri

6. Bu RFQ800 için RF iletim hatt?, dola?t?r?c?, pillbox cavity, directional coupler, beadpull setup, loop antenna, 100watt power supply denemeler.

7. Bu tasar?m?n demirci ile verifikasyonu.

8. RF power supply, frekans senkronizasyonu

9. RFQ800 birle?tirme ve electromagnetic tuning, low power rf testler

10. Permanent magnet ion source

Baskalari

11. Analiz, Bilgisayar ciftligi vs

12. DWC ADC ile okumak, cosmic ve PHT demet profili

Yazarlar

Gokhan kafasina geldigi sira ile yazdi, kendinizi ekleyin, bu makalede ben de yazar olmaliyim diyen de adindan sonra makale numarasini koysun.

 • Hakan Çetinkaya - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Erkcan Özcan - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Gökhan Ünel - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Gorkem Turemen - 1, 2, 4 ?
 • Umit Kaya - 1, 2, 4 ?
 • Aytul Adiguzel -
 • Oguz Koçer - 6
 • Alice Hamparsunoglu - 5
 • Duygu Tasdemir - 5
 • Fatih Yaman - 6
 • Aslihan Caglar - 6
 • Atacan Kilicgedik -
 • Aydin Ozbey -
 • Berare Gokturk - 11, 12
 • Emre Celebi - 4
 • Sevim Aciksoz - 10
 • Furkan Er - 6
 • Beren Ozek -

- 27 May 2019

Ilk entry girisi: Sevim (tesekkurler).

View topic | View difference side by side | History: r6 < r5 < r4 < r3 | More topic actions
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback